Concert- of tourbegeleiding

Artiesten stellen hoge eisen aan hun stemapparaat. Sommigen zingen, anderen acteren of combineren zingen, dansen én acteren. Zorg dragen voor je instrument is bijgevolg van cruciaal belang als topsporter van stem en lichaam. Wij houden de stem in topvorm a.d.h.v. concertbegeleiding. Op voorhand helpen we bij het klaarstomen van je instrument voor de tournee of we begeleiden met o.a. stemopwarming en -afkoeling ter plaatse.

The show must go on.

Soms laat de stem het afweten onder de stembelasting en de grote druk. In dat geval ben ik bereikbaar voor 

Eerste Hulp Bij Stemproblemen (EHBS)
Bel +32 477 34 53 86 en we begeleiden onmiddellijk op afstand of ter plaatse.