Workshops

Basiscursus stemtechnieken voor leerkrachten

Wil je spreken met impact? Wil je stemvermoeidheid, irritaties in je keel, heesheid of andere stemklachten voorkomen? Wil je dat je stem aangenaam klinkt, zodat mensen graag naar je luisteren?

Tijdens drie opeenvolgende sessies van 2u30 leer je spreken met een goede stemtechniek. Je oefent in een kleine groep van maximum 15 deelnemers én je krijgt persoonlijke en bruikbare adviezen. Je gaat naar huis met een rugzak aan vaardigheden en tips voor een gezond stemgebruik. Workshop ook mogelijk met terugkomdagen of aanvullende individuele sessies.

  • Stemgezondheid en risicofactoren
  • Ademen & spreken afstemmen
  • Draagkrachtig en verstaanbaar spreken
  • Stemplaatsing optimaliseren
  • Spelen met intonatie & klankkleur 

Koorcoaching

Een drie uur durende workshop waarin koorleden hun inzicht in het stemapparaat verruimen. De zangers oefenen en verruimen hun stemtechnische vaardigheden. Ideaal als afwisseling tijdens een koorweekend of als voorbereiding voor een koorwedstrijd. 

  • Stemgezondheid en risicofactoren
  • Stemtechnieken en stemopwarming (o.a. eutonie, adem, stemflexibiliteit, resonans & stemklank, adem-stemkoppeling, articulatie)
  • Toepassing op repertoire

Introductiecursus voor theater of anderen op maat

Cursussen op maat voor uw groep. In overleg bepalen we de duur, de frequentie en de inhoud van de cursus…

Programma: overeen te komen

Screenings

Vaak hebben opleidingen voor spreekberoepen nood aan het screenen van stem- en uitspraak bij hun studenten. Zo krijgen de studenten aanknopingspunten voor het behalen van een optimale spreekvaardigheid. Denk daarbij aan opleidingen journalistiek, lerarenopleidingen, cursussen Nederlands voor anderstaligen, conservatoria en kunsthumaniora’s…Wij bieden screenings aan voor verschillende doelgroepen op vlak van stem, uitspraak of een combinatie. De deelnemers ontvangen een individueel overzicht met hun groeipunten.