Uitspraaktraining

Mensen horen uit welke streek je komt en dat vind je lastig? Je spreekt te snel of slikt vaak woorden in? Je kind ervaart moeilijkheden met het uitspreken van bepaalde spraakklanken? Je bent journalist of presentator en wil je uitspraak van het Nederlands optimaliseren? Je spreekt binnensmonds? Je spreekt Nederlands als tweede taal en je wilt je accent wegwerken? Je wil verzorgd leren spreken?

Niet alleen wat je zegt, maar ook hoe je iets zegt beïnvloedt je communicatie. Via uitspraaktraining leer je helder en verstaanbaar spreken. Dialecten of streekinvloeden verdwijnen, je leert klanken correct uitspreken volgens de Nederlandstalige standaardtaal en je exploreert de mogelijkheden van intonatie, spreektempo, woord- & zinsklemtonen, assimilatieregels …

Je werkt aan medeklinkers, klinkers, tweeklanken gebaseerd op deze drie principes:

  • Pittig
  • Open
  • Voorwaarts
 

Ook voor anderstaligen die hun uitspraak van het Nederlands willen verbeteren, theatergezelschappen die verstaanbaar willen zijn (ook in streektaal) of logopedie bij spraakproblemen t.g.v. ziekte.

The lips, the teeth, the tip of the tongue,
The tip of the tongue, the teeth, the lips.