Afspraak maken

Aandachtspunten

  • We werken uitsluitend op afspraak.
  • Bij het laattijdige annulatie van de afspraak (< 24u voor afspraak) wordt de consultatie u aangerekend.
  • Enkel digitale betalingen zijn mogelijk.
  • Wanneer u een afspraak maakt, gaat u akkoord met de Behandelovereenkomst en Algemene Verkoopsvoorwaarden.
  • Privacy beleid: informatie over de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) vindt u hier.

Aanmelding

Telefonisch, via mail of via deze handige afsprakentool kan u een eerste afspraak maken.

Geef een duidelijke beschrijving van uw klachten of van uw vragen. Indien uw vragen medisch van aard zijn, dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming via uw ziekenfonds.

Eerste afspraak

Een intake duurt ongeveer een uur. In deze periode neem ik een diagnostisch onderzoek af en zal ik de klachten of vragen met u bespreken.

Tijdens dit gesprek poog ik uw problemen en alle gerelateerde aspecten duidelijk en volledig in kaart te brengen. Er is ruimte voor al uw vragen.

We bepalen of er nood is aan begeleiding, We leggen doelstellingen vast en bespreken de aanpak. Tot slot wordt ook de werkwijze van de praktijk toegelicht.

Start begeleiding

Indien uit onze eerste afspraak blijkt dat een vorm van begeleiding aangewezen is en u dit wenst, starten we de therapie of de coaching op. Het betreft een individuele begeleiding op maat.

Een sessie duurt 30 of 60 minuten aan een frequentie van 1 of 2 keer per week. De duurtijd van de behandeling is afhankelijk van uw individuele probleemstelling en motivatie. De sessie kan plaatsvinden in één van de praktijken of via videochat.

Boek hier uw afspraak online:

Gelieve voor een eerste afspraak steeds een uur te reserveren.
U kan een afspraak maken op volgende dagen en locaties:

  • Berlaar: Maandag en donderdagvoormiddag
  • Hove: Woensdag
  • Duffel: Donderdagnamiddag
  • Vrijdag: Antwerpen
  • Online: Ma, woe, do, vrij

U vindt geen vrij moment naar keuze? Neem telefonisch contact. Er zijn nog meer mogelijkheden dan wat u via deze tool kan reserveren.